MAKARNA ÜRETİMİ

Dünya`da makarna ürünlerine olan genel talep istikrarlı bir artış içinde olmasına rağmen ülkemizdeki makarna tüketimi beklenen düzeye ulaşmamış olup, ayrıca, bölgesel farklılıklarda göstermektedir. Bu arada ülkemizde makarna kültüründe henüz gerçek anlamda gelişmemiş olması da tüketimde beklenen artışların yaşanmasını engellemektedir. Dünya makarna üretimi 2012 yılı itibariyle ortalama 13.642 bin ton'dur. Makarna üretimi birkaç ülkede yoğunlaşmıştır. İtalya 3.326.750 ton ve % 32 pay ile dünyanın en büyük üreticisidir. İtalya yı %12 ile A.B.D.,%11 ile Brezilya ve % 6 ile Rusya Federasyonu izlemektedir. Türkiye, dünya makarna üretiminde 5.nci sırada olup, üretimdeki payı % 5.1 dir.

1998 ve 1999 yıllarında dünyada yaşanan global kriz ve Rusya krizine bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren firmalar özellikle Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde büyük pazar kaybına uğramış, ihracattaki azalışa bağlı olarak, üretim bir önceki yıla göre 31 bin ton azalırken, ihracattaki azalma 42 bin ton olmuştur. 2000 yılından itibaren üretim sürekli artmış ve 2003 yılından itibaren de bu üretim artışına paralel ihracatımızda sürekli artış göstererek 2006 yılında rekor düzeye ulaşmıştır. 2007 yılında ise ülkemizle beraber dünyada da makarnalık buğday üretiminin yeterli olmaması sonucu, makarna fiyatlarının anormal yükselmesi neticesinde ihracatımız gerilemiş ve buna bağlı olarak üretimimizde düşmüştür. 2008 yılında da üretim bir önceki yıldan farklı olmamıştır.2009 yılında üretimimiz %9 luk artışla 659 bin tona ulaşmış olup,üretimde bu artış her yıl yükselen bir ivme göstererek 2014 yılı sonunda üretimimiz 1.315 bin tonu bulmuştur.